La publicitat que es mostra a campdesports.cat pot ser presentada en forma de banners estàtics, animacions i espots en vídeo. La tecnologia amb la qual compta aquest mitjà permet a les empreses anunciants realitzar campanyes publicitàries limitades a un temps concret o a un nombre determinat d'impactes. De la mateixa manera, es pot contractar un patrocini per a una secció interior.

Per contractar algun dels espais publicitaris disponibles a campdesports.cat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari que hi ha a sota. Si voleu informació general de característiques i tarifes publicitàries sobre els banners us podeu descarregar el document de Tarifes, distribució i contractació d'espais publicitaris.

Cercar